Thông báo

Với chức năng mới của Xndemo giúp cho bạn vừa xem video vừa có thể kiếm ra tiền, tại sao không với chức năng này bạn vừa xem vừa video vừa được cộng điểm vào tài khoản của mình!

Với mỗi video tùy vào yêu cầu bạn sẽ được trả từ 10 – 20  điểm 1 video.

Bạn có thể dùng số điểm đó để quy đổi ra thẻ cào.

Xem video đổi thẻ cào miễn phí.

Chức năng sẽ được update vào ngày 20/1/2018.

Đã cho chạy thử chức năng tích điểm AE hãy vào chạy và lưu điểm lại nào.

Đăng ký thành viên ngay hôm nay để hưởng nhiều ưu đãi 

Xem điểm của bạn